Kdo může o NZÚ Light zažádat

Dotační program NZÚ Light je určen pro vlastníky nebo spoluvlastníky rodinného domu či trvale obývaného rekreačního objektu. Dotaci mohou získat nízkopříjmové skupiny obyvatel, do kterých jsou řazeni:

  • lidé pobírající starobní důchod
  • lidé pobírající invalidní důchod 3. stupně
  • lidí pobírající příspěvek na bydlení (příspěvek musí být pobírán v období od 12. 9. 2022 do data podání žádosti)
  • lidé pobírající příspěvek na děti (nově od 17. ledna 2024)

Zateplení stropu

  • výše podpory: 50 000 Kč

Podpora se vztahuje na zateplení stropu pod nevytápěnou půdou nebo stropu obývaného podkroví a to v celé ploše nad vytápěnými prostory (vyjma případů, kdy to technicky není možné). Celková tloušťka tepelné izolace (včetně případné stávající) je minimálně 300 mm.

Zateplení podlahy

  • výše podpory: 60 000 Kč

Podporováno je zateplené podlahy na zemině u nevytápěných místností, dále také podlahy stropu nad nevytápěnými prostory (např. nad nevytápěným suterénem).

Zateplení musí být provedeno v celém půdorysu, vyjma případů, kdy to není z technických důvodů možné uskutečnit v plném rozsahu. Požadovaná tloušťka tepelné izolace (vč. případné stávající) je minimálně 120 mm.

Zateplení střechy

  • maximální výše podpory: 120 000 Kč

Podpora pro zateplení střechy počítá s kompletním zateplením střechy nebo s doplněním stávajícího zateplení. Vztahuje se na ploché nebo pultové střechy, šikmé střechy zateplené až k hřebení střechy, šikmé střechy včetně zateplené stropu pod nevytápěnou částí krovu.

Podmínkou  je zateplení celé střešní konstrukce nad vytápěnými prostory domu, s výjimkou případů, kdy není z technických důvodů možné nebo účelné zateplit celou část konstrukce.


Lidé si díky NZÚ Light mohou provést  stavební úpravy, které zamezí významným tepelným ztrátám. Díky těmto úpravám lze ušetřit desítky tisíc za energie.